Spring til indhold

Generalforsamling 2023

Dato: Lørdag 2/9 2023
Tid: kl 13
Sted: Biblioteteket i Hillerød

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage (25/8/2023) før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen tager vi hul på planlægningen af Spilfest 2023, fulgt af brætspilscafe kl 14.